Ολοκληρώθηκε σήμερα στη Λάρισα η τακτική άσκηση « MILEX-19» που έγινε στο «ευρωστρατηγείο», το Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύει στην 1η Στρατιά.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλίμακας στρατιωτική άσκηση που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 130 αξιωματικών και υπαξιωματικών από τα κράτη – μέλη της ΕΕ.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube