Διαστάσεις τείνει να πάρει το φαινόμενο της μη πληρωμής του αντιτίμου της βενζίνης από οδηγούς που βάζουν καύσιμα και στη συνέχεια εξαφανίζονται, χωρίς να δίνουν στο βενζινάδικο ούτε ευρώ, ενώ δεν λείπουν και περιστατικά βιοπραγίας.

Για το θέμα που προέκυψε το τελευταίο διάστημα μίλησε σήμερα η Βενζινοπωλών του Νομου Λάρισας.