Νέος ποζιτρονικός τομογράφος δωρεά του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» θα εγκατασταθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Πρόκειται για ένα τομογράφο τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος εντοπίζει τον καρκίνο πριν εμφανιστεί.