Μαχαίρι στις συντάξεις σε ποσοστό που θα ξεπερνά το 18%, για το οποίο έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, έρχεται από το 2019 για χιλιάδες συνταξιούχους.
Περίπου 1.100.000 παλιοί συνταξιούχοι υπολογίζεται πως θα θιγούν από την 1η Σεπτεμβρίου από τον επανυπολογισμό και την περικοπή της προσωπικής διαφοράς, δηλαδή της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο καθαρό ποσό των σημερινών συντάξεων και στο ποσό που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό τους.
Σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου, η διαφορά αυτή θα περικόπτεται τόσο, ώστε το σύνολο της σύνταξης να μη μειώνεται πάνω από 18%.