Λάρισα Νέα έργα 040117

Τέσσερα νέα έργα  που αφορούν την διαχείριση υγρών  αποβλήτων, δίκτυα αποχέτευσης καθώς και βιολογικούς καθαρισμούς ξεκινάνε από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Σύμφωνα με τις δηλώσεις  του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό είναι σημαντικά έργα για την περιφέρεια μας , ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.