Τέσσερα νέα έργα που αφορούν την διαχείριση υγρών αποβλήτων, δίκτυα αποχέτευσης καθώς και βιολογικούς καθαρισμούς ξεκινάνε από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό είναι σημαντικά έργα για την περιφέρεια μας , ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.