Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσαγγάλων, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς στον οικισμό από οικόπεδα που δεν έχουν καθαρίσει οι ιδιοκτήτες τους. Επισημαίνει συγκεκριμένα ότι: «λόγω έναρξης της αντιπυρικής περιόδου οι ιδιοκτήτες νομής ή επικαρπωτές οικοπέδων και άλλων ακάλυπτων χώρων, υποχρεούνται στην αποψίλωση και καθαρισμό τους, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος με βάση τη σχετική νομοθεσία θα επιβάλει πρόστιμα και κυρώσεις του ποινικού κώδικα και ο καθαρισμός θα γίνεται αυτεπάγγελτα από τον Δήμο, με χρέωση των ιδιοκτητών όπου το κόστος καθαρισμού θα είναι πολύ μεγαλύτερο.