Στο εμπορικό κέντρο, της υπό εκκαθάριση Ένωσης Αγροτικής Σύμπραξης, στο «gaea center» στη Φιλιππούπολη θα μεταφερθούν από το νέο χρόνο οι διοικητικές υπηρεσίες του περιφερειακού καταστήματος του ΙΚΑ Λάρισας.
Ο διευθυντής του περιφερειακού καταστήματος, κατ’ εντολή της διοίκησης του ταμείου υπέγραψε, παρουσία των εκκαθαριστών της Ένωσης Αγροτικής Σύμπραξης το μισθωτήριο συμβόλαιο, που δίνει το δικαίωμα στο ΙΚΑ να κάνει χρήση του κτιρίου για τα επόμενα 9 χρόνια και με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για άλλα 3 έτη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις , καθώς η μεταστέγαση, εκτός από τη συγκέντρωση και την ταξινόμηση του αρχειακού υλικού, την τοποθέτηση του γραφειακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαιτεί και πλείστες άλλες εργασίες, στο νέο κτίριο, το ΙΚΑ θα λειτουργεί από τον προσεχή Μάιο.