Στη ριζική αναμόρφωση του τμήματος της λεωφόρου Καραμανλή από την οδό Βόλου μέχρι την οδό Αγιάς, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας με ένα νέο έργο συνολικού προϋπολογισμού 7,43 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, η ένταξη στο ΕΣΠΑ έργου «Λεωφόρος Καραμανλή: Κατασκευή Οδικού Τμήματος από την οδό Βόλου μέχρι της Αγιάς», προϋπολογισμού 7,43 εκατ. ευρώ.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά στην κατασκευή του οδικού τμήματος της Λεωφόρου Καραμανλή από τον ισόπεδο κόμβο με την Οδό Βόλου έως τον ισόπεδο κόμβο με την Οδό Αγιάς, με την ταυτόχρονη κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων, καθώς και του αντίστοιχου παράπλευρου δικτύου.