Έντονη είναι η ανησυχία του κτηνοτροφικού κόσμου καθώς υπάρχει κίνδυνος να χαθούν οι επιδοτήσεις. Αιτία όπως υποστηρίζει ο τεχνικός σύμβουλος της κτηνοτροφικής ομοσπονδίας Θεσσαλίας το γεγονός των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται τόσο στο ζήτημα της έκδοσης αδειοδότησης σταβλικών εγκαταστάσεων, όσο και ως προς το ζήτημα με τα διαχειριστικά σχέδια βοσκής.Οι χρονικές προθεσμίες λήγουν ως το τέλος του έτους και όπως τονίζει οι διαδικασίες πρέπει να τρέξουν άμεσα.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube