Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προμηθεύει με νέο εξοπλισμό τους φορείς πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως πυροσβεστικά οχήματα και ειδικός εξοπλισμός για την έγκαιρη επέμβαση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες κ.α.)
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube