Ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα θα κληθούν μετά το πρώτο 6μηνο να πληρώσουν ένα clawback το οποίο θα ξεπερνά το 40% του προϋπολογισμού, όπως άλλωστε συνέβη και το 2015. Έτσι, αν ο τζίρος μιας τέτοιας επιχείρησης είναι – για παράδειγμα- 1000 ευρώ, στον πάροχο θα μείνουν τα 600 και τα υπόλοιπα 400 θα πάνε υπέρ του ΕΟΠΥΥ!
Ειδικά δε τα διαγνωστικά κέντρα θα “φορτωθούν” το 2016 και την άρτι αφιχθείσα υποκοστολόγηση των εξετάσεων, που φτάνει σε αρκετές περιπτώσεις έως και το 43% σε σχέση με τις τιμές που ίσχυαν μέχρι τον Δεκέμβριο.
Σχετικές δηλώσεις για την φορολογία ,για το ασφαλιστικό καθώς και για τις κινητοποιήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τον ιατρικό κόσμο, κάνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Κων/νος Γιαννακόπουλος .