Ένα τριήμερο – χαρά θεού προαναγγέλλουν οι μετεωρολόγοι, δίνοντας το έναυσμα για την καλύτερη υποδοχή του Μάη. Ο μετεωρολόγος, Φάνης Τακούδης κάνει λόγο για ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και προαναγγέλλουν ένα απρόσκοπτο από καιρικής απόψεως τριήμερο.