Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει το έργο που αφορά την ριζική αναμόρφωση του νότιου τμήματος της λεωφόρου Καραμανλή από το 303 ΠΕΒ μέχρι και την γέφυρα της Περιφερειακής Οδού Τρικάλων.
Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 11,5 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube