Δυσκολεύονται οι καταναλωτές ν’ αποπληρώσουν του λογαριασμούς της ΔΕΗ εξαιτίας της υψηλής φορολογίας στην Ελλάδα, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα στις σχέσεις της επιχείρησης με τους προμηθευτές της, ανέφερε ο συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Βασίλης Μητροδήμος.