Ένα από τα 120 Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που θα λειτουργήσουν από φέτος σε όλη τη χώρα θα συσταθεί και στη Λάρισα ενημερώνοντας τους πολίτες για τις ρυθμίσεις δανείων που προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, για την πώληση δανείων σε funds, για τις διαδικασίες υπαγωγής στον ν. Κατσέλη, για θέματα που αφορούν στους πλειστηριασμούς κατοικιών αλλά και για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των επιχειρηματικών οφειλών.