Στις 9 και 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, η Ετήσια
Επιστημονική Διημερίδα της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κεντρικής Ελλάδας με τίτλο «Κλινικά Ερωτήματα στην Οφθαλμολογία».
Η Διημερίδα διοργανώθηκε από την Οφθαλμολογική Εταιρεία Κεντρικής Ελλάδος και τελούσε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube