Για την διαχείριση στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Θεσσαλίας, μίλησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός. Ο περιφερειάρχης τόνισε ότι είναι ένα έργο από τα πρώτα που εγκρίθηκε λόγω του στρατηγικού σχεδιασμού της περιφέρειας Θεσσαλίας.