Τα έργα αναμόρφωσης του κεντρικού τομέα της Λάρισας ξεκινούν από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου που πρόκειται να πεζοδρομηθεί σύμφωνα με προγραμματισμό του Δήμου και την οδό Ηπείρου στην οποία πρόκειται να διαπλατυνθούν και ν’ αναβαθμισθούν τα πεζοδρόμια.