Σε επίσχεση εργασίας προχωρούν από σήμερα Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, μετά από σχετική απόφαση που έλαβε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού ΕΚΑΒ.
Οι εργαζόμενοι ζητούν με τη συγκεκριμένη κινητοποίηση να πληρωθούν τις μη καταβληθείσες δεδουλευμένες αποδοχές τους για το 2016 – εκτός έδρας μετακινήσεις και εξαιρέσιμες αποδοχές.
Ζητούν επίσης την καταβολή της δαπάνης για την αγορά ατομικών μέσων προστασίας τους (στολή), ενώ αναφέρουν ότι δεν υπάρχει πρόνοια, ούτε πρόβλεψη για την ασφάλεια και την υγιεινή τους.
Στην εξώδικη δήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΕΚΑΒ με την οποία γνωστοποιείται η απόφαση για την επίσχεση εργασίας, τονίζεται ότι «η μη καταβολή των ήδη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των μελών των σωματείων μας αιτιωδώς θέτει σε διακινδύνευση την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών τους» και ότι «παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας εξακολουθείτε να μην λαμβάνετε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και υγιεινής σε όλα τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ, θέτοντας σε πρόδηλο κίνδυνο όχι μόνο την υγεία αλλά και τη ζωή όλων των εργαζομένων των Σωματείων μας».
Κατά την διάρκεια της επίσχεσης των εργαζομένων τα περιστατικά θα εξυπηρετούνται με το οριζόμενο ανά Σωματείο ποσοστό ασφαλείας.