Άμεσες προσλήψεις προσωπικού ζητάει ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Λάρισας, Γιάννης Κούλας. Όπως αναφέρει, στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας πέραν του προβλήματος έλλειψης προσωπικού και της παλαιότητας του στόλου των αυτοκινήτων, υπάρχει πρόβλημα με την μετακίνηση του εναπομείναντος προσωπικού του στα Κέντρα Υγείας της Θεσσαλίας, για να καλύψουν κενές θέσεις.