Τρείς μόλις, υπάλληλοι του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, καλύπτουν εδώ και λίγες μέρες τις ανάγκες φύλαξης του νοσοκομείου, καθώς έχει εκπνεύσει η σύμβαση με την εταιρία και δεν έχει υπάρξει προσφορά για την ανανέωσή της.
Το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα, οι τρεις φύλακες να καλύπτουν μόνο και συνεχώς τις αντίστοιχες βάρδιες, μέσα στο 24ωρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αφενός για την ασφάλεια του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, με τις πρόσφατες κλοπές υλικών από άλλα νοσοκομεία της περιοχής να βρίσκονται στην επικαιρότητα και αφετέρου για τις βιολογικές αντοχές των υπαλλήλων.
Σύμφωνα πάντως με τον διοικητή των νοσοκομείων της Λάρισας, Παναγιώτη Νάνο, στο τελικό τους στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης αλλά και σίτισης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, με την υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας.