Η πρώτη έκθεση θεσσαλικών προϊόντων πραγματοποιείται από τους πολιτιστικούς συλλόγους της Θεσσαλίας. Είναι μια δράση που θα απαρτίζεται από παράλληλες εκδηλώσεις και εκδηλώσεις πολιτισμού , οι οποίες θα αναδείξουν τους πολιτιστικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα.