Ποσό 10 εκ. ευρώ εξασφάλισε από το αρμόδιο υπουργείο η Περιφέρεια Θεσσαλίας για εξονισμό και συντήρηση δρόμων στην περιοχή της αρμοδιότητάς της.