Εγκαινιάστηκε σήμερα, το νέο κτίριο του τμήματος «Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας» του Τεχνολογικού Ιδρύματος της Λάρισας . Το νέο κτίριο, αποτελείται από σύγχρονες και καινούργιες εγκαταστάσεις, οι οποίες υλοποιήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ, κόστους 7.171.000 ευρώ.
Σχετικές δηλώσεις, έκανε ο Περιφερειάρχης, κ. Κώστας Αγοραστός, ο οποίος ενέταξε το κτίριο στα προγράμματα ΕΣΠΑ και ο πρόεδρος του ΤΕΙ Λάρισας, Παναγίωτης Γούλας, ο οποίος βοήθησε στην υλοποίηση του.