Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας διοργάνωσε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΙ το 4 Διεθνές Συνεδρίο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας με σκοπό την προώθηση του γόνιμου διαλόγου μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα .


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube