Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας για περιπτώσεις σεισμού, πυρκαγιάς και άλλων φυσικών καταστροφών με την συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και άλλων αρμοδίων φορέων.