Σχέδιο για την αντικατάσταση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων από έναν γενικευμένο «φόρο κατοχής περιουσίας» ετοιμάζει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα ο νέος αυτός φόρος θα επιβάλλεται στο σύνολο των ακινήτων και των κινητών περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων πολιτών, ακόμη κι εκείνων που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Ο στόχος είναι να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ και να αντικατασταθεί από τον νέο φόρο από το 2020 και στόχος της επιβολής του νέου φόρου θα είναι να εισπράττονται κάθε χρόνο έσοδα ύψους 2,65 δισ. ευρώ, όσα ακριβώς και με την επιβολή του ΕΝΦΙΑ.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube