Ικανοποίηση αλλά και προβληματισμό έφερε στον κτηνοτροφικό κόσμο της Θεσσαλίας, η εξαγγελία των βιολογικών προγραμμάτων κτηνοτροφίας καθώς όπως εκτιμούν ,βάση των προϋποθέσεων που ισχύουν, θα δοθούν λιγότερες επιδοτήσεις σε επίπεδο Περιφέρειας.