Μία καινοτόμο ιδέα στην αξιολόγηση των επιδόσεων μαθητών στο δημόσιο σχολείο, προσπαθεί να εισαγάγει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, μιμούμενη τον τρόπο που εφαρμόζουν ιδιωτικά σχολεία, κυρίως στις τάξεις της προσχολικής αγωγής.
Συγκεκριμένα, υποστηρίζοντας την άποψη που θέλει την αλφαβητική και αριθμητική βαθμολογία να οδηγεί τους μαθητές σε βαθμοθηρία, απομακρύνοντάς τους από την ουσία του παιδαγωγικού στόχου, το Υπουργείο επέλεξε ορισμένα σχολεία της χώρας, μεταξύ αυτών και τρία σχολεία του νομού Λάρισας να εφαρμόσουν πιλοτικά την περιγραφική αξιολόγηση.
Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται να αποτελέσουν παρελθόν οι έλεγχοι που αναγράφουν την επίδοση μαθητών με Α, Β και Γ και με αριθμούς από το 1 έως το 10 στα δημοτικά σχολεία, καθώς αντίστοιχα και η αριθμητική βαθμολογία από το 1 ως το 20 στα γυμνάσια, καθώς οι εκπαιδευτικοί θα καλούνται να αξιολογήσουν περιγραφικά τον κάθε μαθητή, αναπτύσσοντας γραπτώς τόσο τη συμπεριφορά του όσο και το κατά πόσο προσέχει στο μάθημα, πόσο επιμελής είναι, πόσο συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν κατανοεί την διδακτική ύλη κ.ά.