Τη λύση στο πρόβλημα της ρύπανσης της κεντρικής πλατείας στη Λάρισα από τα περιττώματα των πουλιών φαίνεται πως βρήκε η δημοτική αρχή.