Για την ψήφιση του νόμου, των αδειοδοτήσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται πλησίον ή εντός του οικισμού, μίλησε ο σύμβουλος της ομοσπονδίας κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Γιάννης Κόκκουρας.