Στην Λάρισα θα πραγματοποιηθεί η 7η πανελλήνια συνάντηση φυτοπροστασίας ,με την συμμετοχή του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης, Συμμετέχουν όλοι οι επιστημονικοί φορείς που αναφέρονται στην φυτοπροστασία.