Η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας Ελένη Κολιοπούλου στον Σωτήρη Πολύζο στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum