ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΑΝ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Η δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς και το κόστος των σπουδών για τα νοικοκυριά, αποτελούν δεδομένα πλέον και τα βασικά κριτήρια επιλογής σχολών από τους υποψηφίους, όπως προκύπτει κι από την σημερινή ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, σύμφωνα με μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.