Αποκαλυπτικά είναι τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από την επεξεργασία των 8.645.596 φορολογικών δηλώσεων του 2016, καθώς προκύπτει πως το 90% των Ελλήνων δήλωσαν πέρυσι στην Εφορία εισοδήματα χαμηλότερα από 20.000 ευρώ.

Η πλειοψηφία των φορολογουμένων δηλαδή, το 43% ή περίπου 3.718.000, δήλωσε στην Εφορία εισοδήματα από 5.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 10%, ή περίπου 900.000 φορολογούμενοι, δήλωσε συνολικά ποσά άνω των 20.000 ευρώ.

Το 14,6% των φορολογουμένων, δηλαδή περίπου 1.263.000, δήλωσε μηδενικά εισοδήματα, ενώ το 32%, δηλαδή περίπου 2.767.000 φορολογούμενοι, δήλωσε εισοδήματα κάτω των 5.000 ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που παρουσιάζει το Βήμα της Κυριακής οι φορολογούμενοι κατέβαλαν το 2016 φόρο εισοδήματος συνολικού ύψους 8,2 δισ. ευρώ έναντι 7,8 δισ. ευρώ το 2015, δηλαδή 400 εκατ. ευρώ παραπάνω. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δήλωσαν συνολικά εισόδημα ύψους 74,2 δισ. ευρώ.

Από το σύνολο των 74,2 δισ. ευρώ εισόδημα που δήλωσε το σύνολο των φορολογουμένων, τη μερίδα του λέοντος, δηλαδή 57,97 δισ. ευρώ δηλώνουν μισθωτοί και συνταξιούχοι, με το μέσο εισόδημα να ανέρχεται για τη φορολογική δήλωση του 2016 σε 10.479 ευρώ, μειωμένο κατά 84 ευρώ σε σύγκριση με τη φορολογική δήλωση του 2015 ή σε ποσοστό 0,8%. Ο αριθμός των μισθωτών και των συνταξιούχων το 2016 ανήλθε σε 5.532.107 πολίτες ενώ το 2015 ήταν 5.370.677.

Σχεδόν αμετάβλητο αλλά αρκετά χαμηλό εμφανίζεται το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων. Το 2016 σε σύνολο 473.265 επαγγελματιών το δηλωθέν εισόδημα ανήλθε σωρευτικά σε 4,59 δισ. ευρώ και το μέσο εισόδημα σε 9.699 ευρώ. Το 2015 ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων ήταν κατά περίπου 22.000 υψηλότερος (495.019) και το μέσο δηλωθέν εισόδημα 9.737 ευρώ.

Μεγάλη μείωση εισοδημάτων εμφάνισαν οι αγρότες το 2016 σε σύγκριση με το 2015 καθώς 435.908 πολίτες με αγροτικά εισοδήματα παρουσίασαν μέσο εισόδημα 2.822 ευρώ έναντι 3.103 ευρώ το 2015, με το μέσο εισόδημα να παρουσιάζει πτώση κατά 9,1%, τη μεγαλύτερη σε σύγκριση με κάθε άλλη κατηγορία φορολογουμένων. Συνολικά οι αγρότες δήλωσαν στην Εφορία 1,23 δισ. ευρώ το 2016 έναντι 1,34 δισ. το 2015.

Πηγή: CNN Greece