Αγροτόραμα “Τουρισμός-Αγροτικά προϊόντα στην Ιταλία”

Στην διεθνή έκθεση της Βερόνας παρουσιάστηκαν τοπικά θεσσαλικά προϊόντα, και οι προοπτικές ανάπτυξης πολιτιστικού και εναλλακτικού τουρισμού στη ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας