Αγροτόραμα “Θεσσαλονίκη- διεθνής έκθεση κρασιού-δίκτυο οινοποιών θεσσαλίας

Η ΔΕΤΡΟΠ έδωσε τη δυνατότητα στο δίκτυο οινοποιών θεσσαλίας να αναδείξουν τα θεσσαλικά κρασιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η Θεσσαλία βρίσκεται σε συνεχή τροχιά ανόδου και τα κρασιά της πλέον γίνονται αναγνωρίσιμα