Αγροτόραμα “ΑΛΦΑ Γεωργικά εφόδια-Συνέδριο φυτοπροστασίας στη Λάρισα”

Ένα σημαντικό συνέδριο στη Λάρισα έδωσε την δυνατότητα σε επιστήμονες Έλληνες και ξένους να δώσουν μια διαφορετική διάσταση στην φυτοπροστασία, σημαντική η συμβολή της ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ κ Κ Παϊσιος μας έδωσε το στίγμα αυτής της μεγάλης συνάντησης