Συνεργασία του ΟΑΕΔ με τους Δήμους Μάνδρας–Ειδυλλίας και Κορυδαλλού

Μνημόνιο συνεργασίας με τους Δήμους Κορυδαλλού και Μάνδρας–Ειδυλλίας σύναψε την Τετάρτη 19/2 ο ΟΑΕΔ, για την πραγματοποίηση διετούς πιλοτικού προγράμματος διάγνωσης των αναγκών στις τοπικές αγορές εργασίας και την προώθηση δράσεων για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, με διττό στόχο τη δραστικότερη αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης.

Το Μνημόνιο συνεργασίας για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα υπέγραψαν το πρωί στα γραφεία της Διοίκησης του Οργανισμού, στον Άλιμο, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης και οι Δήμαρχοι Κορυδαλλού και Μάνδρας–Ειδυλλίας, ΝίκοςΧουρσαλάς και Χρήστος Στάθης, αντίστοιχα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Οργανισμού:

«Το πλαίσιο της συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών περιλαμβάνει τα εξής βασικά σημεία:
1) Τη σύζευξη προσφοράς-ζήτησης εργασίας μέσω του ΟΑΕ∆, με συνδρομή των Δήμων και των τοπικών επιχειρήσεων,
2) Την καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων για κενές θέσεις εργασίας,
3) Τον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τις τοπικές ανάγκες σε δεξιότητες,
4) Την ενημέρωση και τη διάδοση των νέων υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ (όπως η Μονάδα Μεγάλων Επιχειρήσεων και οι Εργασιακοί Σύμβουλοι Εργοδοτών) προς τους τοπικούς εργοδότες και την ανάπτυξη συνεργασιών,
5) Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης βασισμένων στις τοπικές και τομεακές ανάγκες των επιχειρήσεων,
6) Την προώθηση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων για την απασχόλησή τους στις τοπικές επιχειρήσεις,
7) Τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικές Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕ∆, για την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα).
8)Την πραγματοποίηση δράσεων συμβουλευτικής ανέργων και την ενδεχομένη αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση προσόντων υψηλού επιπέδου (upskilling) των επιχειρήσεων, και
9) Την πραγματοποίηση Συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και την ανάλυση των αναγκών τους για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού τους.

Ο ΟΑΕ∆ θα είναι ο συντονιστής του έργου και θα υλοποιήσει τις διαδικασίες σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας του πιλοτικού προγράμματος. Οι ∆ήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Κορυδαλλού θα αξιοποιήσουν το δίκτυο τους, προκειμένου να διασυνδέσουν τις τοπικές επιχειρήσεις με τον Οργανισμό, θα παρέχουν ενημέρωση και πληροφόρηση για το πρόγραμμα, και θα οργανώσουν ενημερωτικές ημερίδες».

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Ο νέος ΟΑΕΔ θέλει να είναι πιο συντονισμένος με τις ανάγκες τον τοπικών κοινωνιών και να ανταποκρίνεται πιο άμεσα και αποτελεσματικά. Οι συμπράξεις με την τοπική αυτο διοίκηση είναι απαραίτητες στην προσπάθεια μας να βρούμε δουλειά στους άνεργους και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν το κατάλληλο εργατικό δυναμικό. Αυτή η συνεργασία αποτελεί μια καινοτόμα πρωτοβουλία και πιστεύω πως τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος θα δημιουργήσουν γερές βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη παρόμοιων δράσεων σε τοπικές αγορές εργασίας σε όλη τη χώρα».

Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρήστος Στάθης δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να επιλεγεί ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας μεταξύ εκείνων που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του συγκεκριμένου Πιλοτικού Προγράμματος. Αποτελεί το πρώτο αλλά και πολύ σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση της συνεργασίας με τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο σε όλα τα επίπεδα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους!»

O Δήμαρχος Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς δήλωσε: «Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε με τον ΟΑΕΔ, αποτελεί μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την πόλη μας. Η ενεργός στήριξη των ανέργων με στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος ανεργίας που αντιμετωπίζει ο Δήμος Κορυδαλλού. Συνεχίζουμε με σχεδιασμό και πρόγραμμα να υλοποιούμε δράσεις ουσίας που βελτιώνουν τη ζωή των δημοτών μας».

www.ert.grΠηγή ert.gr