Αναβαθμίζεται το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που επιλέχτηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία, με αυστηρούς κανόνες και κριτήρια επιλογής, ως ένα από τα 424 «Νέα Γενιάς» Κέντρα Europe Direct της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube