Ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του Σωματείου «Αντίσταση Τώρα», μιλάει στον Γιάννη Δεμερτζή για την μεγάλη απάτη του Κορωναϊού που στήθηκε παγκοσμίως, αλλά και συγκεκριμένα στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την κατασκευασμένη κρίση, που δημιουργήσαν οι πολιτικοί, με απώτερο σκοπό να λεηλατήσουν ότι προλάβουν.
Μας εξηγεί την νομοθεσία στο πως να αμυνθούμε αλλά και για τις κινήσεις που θα γίνουν, από το σωματείο, κατά όλων αυτών, που πιέζουν και απειλούν τους γονείς, για να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Επικοινωνία.
Τηλ.: +30 2510 600 102

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: press@sfagi.gr

Υποστηρίξτε την ΣΦΑΓΗ GR.
Web: https://www.sfagi.gr/
FaceBook: https://www.facebook.com/sfagi/
Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/
Twitter: https://twitter.com/sfagigr

(Video)
Δείτε και άλλα video μας στα κανάλια:
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCNbQnkptty3cGVnHkJIJFwQ
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/sfagigr
Δεμερτζής Ιωάννης Fb: https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.9

Αγαπητοί, φίλες και φίλοι, επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα, θα εκτιμούσαμε την βοήθειά σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, να μας στηρίξετε οικονομικά.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω paypal ή μέσω κατάθεσης χρημάτων απευθείας από την Western Union, μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της κάρτας. Λεπτομέρειες παρακάτω.

Paypal: paypal@sfagi.gr

Western Union
Απευθείας μέσω του:
https://www.e-paylink.com/
Παραλήπτης: Δεμερτζής Ιωάννης.

Τραπεζικός Λογαριασμός:
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.
IBAN: GR4701102150000021579755386
SWIFT / BIC: ETHNGRAA
Δικαιουχος: Δεμερτζής Ιωάννης του Δημητρίου.

Σας ευχαριστούμε !

*** English Text. ***

Communication.
Phone: +30 2510 600 102

E-mail: press@sfagi.gr

Support SFAGI GR.
Web: https://www.sfagi.gr/
FaceBook: https://www.facebook.com/sfagi/
Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/
Twitter: https://twitter.com/sfagigr

(Video)
Watch our other videos on the channels:
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCNbQnkptty3cGVnHkJIJFwQ
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/sfagigr
Δεμερτζής Ιωάννης Fb: https://www.facebook.com/ioannis.demertzis.9

Dear friends, because the news site “SFAGI – sfagi.gr” is independent and anti-systemic, so there is no revenue, we would appreciate your help, if and if you wish, to support us financially.
This can be done via paypal or by depositing money directly from Western Union, through your bank account or credit card. Details below.

Paypal: paypal@sfagi.gr

Western Union
Direct through:
https://www.e-paylink.com/
Recipient: Demertzis Ioannis.

Bank Account:
National Bank of Greece.
IBAN: GR4701102150000021579755386
SWIFT / BIC: ETHNGRAA
Beneficiary: Demertzis Ioannis of Dimitriou.

Thank you !


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube