Η έρευνα και η καινοτομία στην υπηρεσία των αγροτών (video)

Το νέο μοντέλο που προωθεί η κυβέρνηση σε ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία αφορά βεβαίως και την γεωργία. Με τη συνδρομή πανεπιστημίων και μοχλό τα προγράμματα ΕΣΠΑ οι αγρότες μπορούν με σύγχρονους τρόπους να καλλιεργήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά τα χωράφια τους. 

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην υπηρεσία των αγροτών στα χωράφια… και μάλιστα με ελληνική υπογραφή.

Χρηματοδότηση μπορούν να βρουν οι παραγωγοί μέσα από την αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αλλά και από μέτρα και δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που συνδέουν την έρευνα, με τη γεωργική πρακτική και τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα.

Πηγή: ΕΡΤ1

Ρεπορτάζ: Μαρία Σταθοπούλου


Δείτε εδώ: Η έρευνα και η καινοτομία στην υπηρεσία των αγροτών (video)