Στρασβούργο – Ανταπόκριση: Κώστας Δαβάνης

Yπέρ των ενισχύσεων της ΕΕ για φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν στη Γαλλία και την Ελλάδα και σε 20 συνολικά χώρες στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης στην υγεία τάχθηκε σήμερα η επιτροπή Προϋπολογισμών.Τα 397,5 εκ. ευρώ της βοήθειας της ΕΕ θα συμβάλουν στις προσπάθειες που καταβάλλουν 17 κράτη μέλη και 3 υποψήφιες προς ένταξη χώρες μεταξύ των οποίων οι : Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, αλλά και Αλβανία, Μαυροβούνιο και Σερβία, για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Τα κονδύλια αυτά θα χρηματοδοτήσουν μέρος των δημόσιων δαπανών τους για ιατρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ατομικής προστασίας, για την έκτακτη οικονομική στήριξη των πολιτών και τα μέτρα πρόληψης, παρακολούθησης και ελέγχου της εξάπλωσης της νόσου. Η Κροατία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία ζήτησαν και έλαβαν ως προκαταβολή τμήμα της προβλεπόμενης συνολικής συνεισφοράς.

Ενισχύσεις για τις φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα  

Από την δέσμη ενισχύσεων ύψους 86,7 εκ. ευρώ που αφορούν τις φυσικές καταστροφές, 21,6 εκ. ευρώ θα δοθούν στην Ελλάδα σε σχέση με τις ζημίες που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανό του Σεπτεμβρίου 2020, 3,3 εκ. ευρώ για την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας που επλήγη σοβαρά από τις πλημμύρες του Αυγούστου 2020, ενώ 2,5 εκ. ευρώ θα κατευθυνθούν  στη στήριξη ενεργειών έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης μετά τον καταστροφικό σεισμό στα νησιά της Σάμου, της Ικαρίας και της Χίου του Οκτωβρίου 2020. Τα τελικά ποσά θα μπορέσουν να εκταμιευθούν Μόλις η ολομέλεια του ΕΚ εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση κατά τη σύνοδό της στις 17-20 Μαΐου.

www.ertnews.grΠηγή: ert.gr