Το μισό σχεδόν διδακτικό προσωπικό του Ενιαίου Ειδικού Γυμνασίου και Λυκείου Βόλου κάνει από σήμερα χρήση των αδειών ειδικού σκοπού, εξαιτίας της απόφασης για αναστολή λειτουργίας του συνόλου των βαθμίδων της εκπαίδευσης, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού. Από τη συγκεκριμένη απόφαση εξαιρείται και πάλι η ειδική αγωγή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας του ειδικού σχολειού στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού, παρότι οι περισσότεροι από τους 20 εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια έχουν εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσουν τα μαθήματα διαδικτυακά. Η διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναζητά τρόπους για να καλύψει τα κενά με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, ωστόσο δεν είναι διαθέσιμες οι απαιτούμενες ειδικότητες.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube