Λιγότερα κατά τριακόσια, περίπου, είναι τα νήπια και τα προνήπια που θα φοιτήσουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στα Νηπιαγωγεία της Μαγνησίας. Ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος την τελευταία 10ετία και αποτυπώνει τη δραματική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ενώ πλέον το φαινόμενο αποτυπώνεται και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, φέτος τα νήπια και τα προνήπια που θα φοιτήσουν από Σεπτέμβριο στα Νηπιαγωγεία, είναι λιγότερα από 2.500, όταν πέρυσι άγγιζαν τα 2.800, δηλαδή έχουμε μια μείωση πάνω από 10%. Με άλλα λόγια, είναι σαν να χάθηκαν για το νομό Μαγνησίας τρία εξαθέσια Δημοτικά Σχολεία!


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube