Στο πρόβλημα της έλλειψης ψηφιακών μέσων όπως tablets και φορητών υπολογιστών, προκειμένου να ενταχθεί το σύνολο των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πρόγραμμα της τηλεδιδασκαλίας, επανέρχεται ο πρόεδρος του συλλόγου δασκάλων Μαγνησίας, Απόστολος Μούσιος.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube