Μεγάλο πρόστιμο, ύψους 130.000 €, βεβαίωσε το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, σε ανώνυμη εταιρία πετρελαιοειδών και χημικών με έδρα το Μαρούσι Αττικής, διότι, όπως προέκυψε από έλεγχο, είχε νοθευμένη βενζίνη 95 οκτανίων με ελαφρά έλαια ή και διαλύτες, σε ποσοστό άνω του 20%, ενώ νοθευμένα ήταν και τα δύο δείγματα σε βυτιοφόρο αυτοκίνητο της ίδιας εταιρίας σε ποσοστό πάνω από 23%. Η συγκεκριμένη εταιρία λειτουργεί πρατήριο στην πόλη του Βόλου.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube