Στη σημερινή συνάντηση των στελεχών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με τη διευθύντρια Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, με θέμα την αντιμετώπιση των εποχικών ιώσεων, οι οποίες αυξάνουν τις απουσίες των μαθητών και δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, δεν δόθηκαν οδηγίες για το πότε μπορεί να κλείσει κάποιο τμήμα, ή ένα διδακτήριο λόγω απουσιών. Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο καμία πρόβλεψη για ανάλογες καταστάσεις. Έτσι, οι διευθυντές των σχολείων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα αποφασίσουν αν θα ανασταλεί η λειτουργία κάποιων τμημάτων λόγω απουσιών.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube