Περίπου 65 νεφροπαθείς από τη Μαγνησία, ηλικίας από 18 έως 65 ετών, βρίσκονται στη λίστα αναμονής, περιμένοντας ακόμη και δεκαπέντε χρόνια για να λάβουν ένα μόσχευμα που θα τους απαλλάξει από το μαρτύριο της αιμοκάθαρσης.
Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Νεφροπαθών Μαγνησίας, ο νομός καταγράφει μεγάλη μείωση σε δωρεές οργάνων και σε μεταμοσχεύσεις τα τελευταία πέντε χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία από το μητρώο του Συλλόγου, στη Μαγνησία υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 270 νεφροπαθείς, από τους οποίους οι 200 κάνουν αιμοκάθαρση τεχνητού νεφρού, 20 περιτοναϊκή πλύση και 50 περίπου είναι μεταμοσχευμένοι.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube